Denne veka har vi besøk av ei gruppe svenske skijournalistar som oppsøker Sunnfjordfjella for å lage reportasjer for Åka Skidor, Freeride.se og Snösäker.se

Besøk av denne typen er viktig for å løfte fram dei kvalitetane som finnes i Sunnfjordfjella og gjere desse kjent utanfor Sunnfjord og Noreg. Dette vil på sikt bidra positivt til aktiviteten og lønnsemda i reiselivsnæringa.

Takk til Jølstraholmen Camping for lån av hytte og Bilhuset Førde for lån av bil.