Under finn de presentasjonar frå toppmøte der ordførarkandidatane møtte næringslivet, fredag 29. Mars:

 

Næringsdagane blir arrangert 7.-8. Mai på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.

 

Program:

 

Tysdag 7. mai – SAMFUNNSPERSPEKTIV

Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Musikkinnslag
10.05 Velkommen til Næringsdagane 2019
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

10.20 NHOs perspektivmelding
Arvid Moss, NHO-president

10.40 Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister 
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

PAUSE: 11.20-11.50 (lokalmat-utstillarar)

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

11.50 Norge og Sogn og Fjordane sett «utanifrå»
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

12.25 Bedriftsundersøkinga
Anne Kverneland Bognes, fylkesdirektør i Nav 
12.40 Internasjonale marknadsmoglegheiter
Sverre Søraa, direktør Coast Seafood

1300-1400: LUNSJ

Tysdag 7. mai – REGIONALT PERSPEKTIV

14.00 Vestlandsindeksen 2019
Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest
Status i Sogn og Fjordane – kvar har vi fortrinn?

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

14.20 Frå olje til berekraft
Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology 
Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism
14.40 Hydrogen: Fremtidas drivstoff
Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 
Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 
Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

15.30-16.00: Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies – Erfaringar med internasjonal eigarskap og vegen vidare som globalt selskap
1600 – 1615: Vi og verda i framtida
Ungdomspolitikarar
Slutt 16.15

Onsdag 8. mai – KOMPETANSE

08.30 Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
Øyvind Reed, CEO i Videonor – Frå Måløy til Boston
08.45 Rekrutterings- og kompetansestrategiar
Jan Olav Baarøy, diretør Norec
Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
Grethe Hjetland, CEO i Highsoft Hjetland
09.15 Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt
Marit Warncke, direktør Bergens Næringsråd
Tom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane
Berit Rokne, rektor HVL Inge Jan Henjesand, rektor BI, Dag Rune Olsen, rektor UiB (Høgare utdanning, FoU og livslang læring)

PAUSE: 10.10-10.30 (lokalmat-utstillarar)

TEKNOLOGI

10.30 5G-kva moglegheit ligg i den nye teknologien?
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor
10.45 Cybersecurity – og gode råd!
11.00 Kåring av Årets Ungdomsbedrift
Ungt Entreprenørskap
11.15 – 11.30 Avslutning
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

11.30/12.00: LUNSJ

 

Påmelding her.

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019-2022 er no lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019. Deretter skal planen behandlast i fire kommunestyrer. Trykk på følgande lenker for å komme til planen:

Strategisk Næringsplan

Handlingsplan

Vedlagt lenker til kommunane sine nettsider, om du ønskjer lese meir om behandlinga i forbindelse med utlegging :

Jølster

Gaular

Førde

Naustdal

 

Innspela skal sendast til kommunane, men er det spørsmål eller kommentarar kan de ta kontakt med Bente Hauge eller Rolf Sanne-Gundersen i Sunnfjord Utvikling.