Sunnfjord Utvikling AS har ei ledig stilling som rådgjevar frå 1. august 2019.

Vår jobb er å bidra til ei positiv utvikling av Sunnfjord. Ikkje åleine, men i lag med innbyggjarane, næringslivet og dei tilsette i kommunane Jølster, Naustdal, Førde og Gaular. (Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020).

Vi er fem tilsette i selskapet vårt og vi treng deg som er samfunnsengasjert, sjølvstendig og har lyst til å jobbe med mange ulike oppgåver. Blir du tilsett får du hovudansvaret for førstelinjetenesta. Det vil seie oppfølginga av nye etablerarar. Økonomiforståing er nyttig. Det same er erfaring frå prosjektarbeid og/eller saksbehandling. Men det viktigaste er at du vil noko.

Meir informasjon om Sunnfjord Utvikling finn du på heimesida.

Ring dagleg leiar Rolf Sanne-Gundersen på 970 55 208 dersom du vil vite meir om kvalifikasjonar, arbeidsoppgåver og det du elles er nysgjerrig på. Men ikkje vent for lenge, søknadsfristen er 26. mai.

Send ein kortfatta søknad med CV på e-post til rolf@sunnfjord.no

 

Stillingsannonse mai 2019

 

Under finn de presentasjonar frå toppmøte der ordførarkandidatane møtte næringslivet, fredag 29. Mars:

 

Næringsdagane blir arrangert 7.-8. Mai på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.

 

Program:

 

Tysdag 7. mai – SAMFUNNSPERSPEKTIV

Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Musikkinnslag
10.05 Velkommen til Næringsdagane 2019
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

10.20 NHOs perspektivmelding
Arvid Moss, NHO-president

10.40 Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister 
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

PAUSE: 11.20-11.50 (lokalmat-utstillarar)

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

11.50 Norge og Sogn og Fjordane sett «utanifrå»
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

12.25 Bedriftsundersøkinga
Anne Kverneland Bognes, fylkesdirektør i Nav 
12.40 Internasjonale marknadsmoglegheiter
Sverre Søraa, direktør Coast Seafood

1300-1400: LUNSJ

Tysdag 7. mai – REGIONALT PERSPEKTIV

14.00 Vestlandsindeksen 2019
Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest
Status i Sogn og Fjordane – kvar har vi fortrinn?

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

14.20 Frå olje til berekraft
Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology 
Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism
14.40 Hydrogen: Fremtidas drivstoff
Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 
Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 
Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

15.30-16.00: Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies – Erfaringar med internasjonal eigarskap og vegen vidare som globalt selskap
1600 – 1615: Vi og verda i framtida
Ungdomspolitikarar
Slutt 16.15

Onsdag 8. mai – KOMPETANSE

08.30 Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
Øyvind Reed, CEO i Videonor – Frå Måløy til Boston
08.45 Rekrutterings- og kompetansestrategiar
Jan Olav Baarøy, diretør Norec
Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
Grethe Hjetland, CEO i Highsoft Hjetland
09.15 Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt
Marit Warncke, direktør Bergens Næringsråd
Tom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane
Berit Rokne, rektor HVL Inge Jan Henjesand, rektor BI, Dag Rune Olsen, rektor UiB (Høgare utdanning, FoU og livslang læring)

PAUSE: 10.10-10.30 (lokalmat-utstillarar)

TEKNOLOGI

10.30 5G-kva moglegheit ligg i den nye teknologien?
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor
10.45 Cybersecurity – og gode råd!
11.00 Kåring av Årets Ungdomsbedrift
Ungt Entreprenørskap
11.15 – 11.30 Avslutning
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

11.30/12.00: LUNSJ

 

Påmelding her.

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019-2022 er no lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019. Deretter skal planen behandlast i fire kommunestyrer. Trykk på følgande lenker for å komme til planen:

Strategisk Næringsplan

Handlingsplan

Vedlagt lenker til kommunane sine nettsider, om du ønskjer lese meir om behandlinga i forbindelse med utlegging :

Jølster

Gaular

Førde

Naustdal

 

Innspela skal sendast til kommunane, men er det spørsmål eller kommentarar kan de ta kontakt med Bente Hauge eller Rolf Sanne-Gundersen i Sunnfjord Utvikling.

Sunnfjord Utvikling AS skal utarbeide ny reiselivsstrategi for Sunnfjord. I arbeidet med den nye strategien ønskjer vi innspel frå reiselivsnæringa i Sunnfjord. Vi inviterer derfor til ope møte på Thon Hotel Førde den 1. april.

Program:
1. Innleiing – Prosess og eigarskap til Strategien
2. Presentasjon av hovudpunkt i reiselivsstrategi for Sunnfjord
3. Diskusjon, innspel og kommentarar

Påmelding til post@sunnfjord.no innan 28. mars.

Eit generasjonsskifte fortener planlegging! Det er mange vanskelege val å ta. Det beste for bedrifta er kanskje ikkje det beste for familien – og omvendt. Seminaret gir deg innsikt i korleis du kan sikre vidare drift og kva som er dei familiemessige og økonomiske konsekvensane av overføringa.

«Er arvingane klare til å ta over? Kva er verdien på bedrifta?»

Agenda:

Kvifor det er lurt å starte tidleg nok – Adv. Gunnar Bøyum, PwC. Gunnar tek oss gjennom dei første, viktige spørsmåla i eit generasjonsskifte.

Ny generasjon – nye vegar å gå – Trine Lerum Hjellhaug, Adm. dir. i Lerum. Trine delar sine erfaringar om korleis ho og familien brukte 2 år på generasjonsskiftet i Lerum AS.

Korleis sikre at eigarskiftet skjer i dei beste former, for alle – Adv. Hanne Mundal, PwC. Hanne fortel korleis vi oppnår optimal strukturering av bedrifta før overføring til neste generasjon.

Dato: fredag 22. mars 2019
Tid: kl.8:30 – 10:00
Stad: PwC Førde, Naustdalsvegen 1B, 4. etasje
Servering: lett servering frå kl.08.00
Pris: gratis

Maritim Forening inviterer til nettverkssamling og byr på eit variert og innhaldsrikt program. Vi gler oss ekstra mykje over at Teknisk Ukeblad skal spele inn sin podcast “Teknisk sett” frå scena !

Nytt av denne gang er at Forum for grøn energi får ansvar for ein bolk i programmet (dag 2) med fokus på “berekraftig business”. Ved å invitere inn samarbeidspartnarar og spele på andres kompetanse og nettverk, kan vi styrke ein allereie god arena for nettverksbygging.

Vi har satt av ein post i agenda til første mars. Har du noko du meiner vi bør fylle denne med? Send litt informasjon om forslaget ditt til Maria.

Vi håper å sjå mange i Førde 2 og 3 april!
NB: Early Bird – gunstig pris ved påmelding før 1 mars!

Du finn program og påmelding her. 

Skatteetaten arrangerer kurs for nye næringsdrivande. Kursa er gratis, og varer omtrent 4 timar. I utgangspunktet er det for nye næringsdrivande, men det er ope også for andre (både folk som vurderer å starte opp og dei som har dreve ei stund). Kursa er delt opp i både ENK og AS, sjølv om det så klart er ein del likskap mellom kursa.

Tema for kurset:
• skatteetaten.no og altinn.no
• rekneskap og bokføring
• forskotsskatt
• skattemelding (sjølvmelding)
• næringsoppgåve og næringsrapport skatt
• frådrag
• meirverdiavgift og mva-melding

Informasjon om kurset, og vidareknapp for påmelding ligg inne her.

Kursdatoar

14. November arrangerer Maritim Forening Sogn og Fjordane Nettverkssamling i Florø.

Påmelding

Agenda

09.30 – 10.00 Registrering 

10.00 – 10.10 Velkommen
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

10.15 – 10.35 Samhandling, regionreform Vestland – trussel eller moglegheit?
CCB Ågotnes, Executive Vice President Ronny Haufe

10.40 – 11.00 Siste nytt på hydrogrenfronten
Maritim Forening, seniorrådgjevar Trond Strømgren

11.05 – 11.25 Maritime Battery Forum
MBF, Managing Director Sondre Henningsgard

11.30 – 12.30 Lunsj og mingling


12.30 – 12.40 Utvekslingssamarbeid på tvers av landegrenser
Norec, direktør Jan Olav Baarøy

12.45 – 13.05 Nordic Mining vil komme i kontakt med leverandørar
Nordic Mining, Project Manager Kenneth Nakken Angedal

13.10 – 13.30 Ei hamn i sterk vekst
Skipavika, Managing Director Lars Hellandsjø

13.35 – 13.55 Pause med frukt og mingling

13.55 – 14.15 Utvikling av nye løysingar for vekst og grøn omstilling i havnæringane
Ocean Innovation Catapult, Gisle Nondal

14.20 – 14.40 Framtidsbilete – endringar og utfordringar i Fjord 1
Fjord 1 ASA, administrerande direktør Dagfinn Neteland

14.45 – 15.15 Aksello sitt inkubatorprogram og intro av 3 inkubatorbedrifter
Aksello, inkubatorleiar Vanja Viken og presentasjonar av inkubatorbedriftene

15.20 – 15.30 Ettermiddag og kveldens moglegheiter
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

15.45 – 17.30 Bedriftsbesøk
Velg mellom omvisning på Westcon eller Fjord Base
15.45 – 17.00: Omvisning Fjord Base
15.45 – 17.15: Omvisning Westcon

18.30 Mingling og middag
18.30 – 19.50 Mingling med aperitiff hos Maritim Forening på Horne Brygge (inngong ved sildesteam statua)
20.00 Felles middag for deltakarar på nettverkssamling og Vekst i Vest, på Haavebua ved Quality Hotell