#FjordSecrets i Sunnfjord

Toppturparkeringsplassar i Jølster

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Jølster kommune har i samarbeid med SNU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål.

Jølster kommune har i samarbeid med SU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål. Naustdal Gjengedal vernområdestyre har gjort vedtak om å støtte prosjektet med 150.000 kroner. Dette gjer at Jølster kommune kan starte opp allereie i år, så fort avtalar med grunneigarar er på plass.
Vi har også søkt om midlar frå Fylkeskommunen (infrastrukturmidlar), Sparebankstiftinga og Jostedalsbreen nasjonalpark. Svar frå dei to første er venta innan utgangen av oktober.

kart_over_p-plassane

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster.

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster og er valt ut i samråd med referansegruppa.
Dei fleste er avhengige av å bruke privat bil for å komme seg på topptur/ski vinterstid, og vil helst parkere i nærleik av der turen startar. Dagens parkeringssituasjon ved populære toppturfjell er allereie utfordrande, og for friluftslivet og grunneigarar er det viktig å få etablert gode parkeringsplassar med informasjon og føreseieleg brøyting.

Du kan også lese om saka hos Firda

Foto: Olav Sægrov

Etablerarkurs

Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig.
Etablerakurset byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Kurset går utanfor vanleg arbeidstid og er gratis.

Kurset blir arrangert fleire stader i fylket, neste kurs er på Nordfjord Hotel på Eid.
Oppstart: 7.september 2017

Samling 1: 7.9.2017 kl. 17-21

Samling 2: 14.9.2017 kl. 17-21

Samling 3: frå 29.9.2017 kl. 16-21 til 30.9.2017 kl. 8-11