Sunnfjord Utvikling bistår nye etablerarar og legg til rette for utvikling og vekst i eksisterande næringsliv