Rekrutteringsforum Sunnfjord

Sunnfjord Utvikling tok i 2019 initiativ til eit prosjekt som skal sørge for at den fantastiske veksten vi har i næringslivet vårt kan halde fram, utan at mangel på arbeidskraft begrensar oss.

Gjennom Rekrutteringsforum Sunnfjord samlar vi kreftene i kampen om kandidatane. Rekrutteringsforumet skal gjennom eit breitt samarbeid bidra til at lokale og regionale selskap sine behov for arbeidskraft vert tilfredsstilt. Dette skal vi gjere både gjennom å hjelpe enkeltbedrifter med konkrete rekrutteringsoppgåver når dei treng det, og gjennom å koordinere og samordne felles rekrutteringsaktivitetar for heile regionen

Kartlegge, tiltrekke og behalde
Prosjektet skal ikkje utelukkande fokusere på rekruttering, men òg drive kartlegging av kva kompetanse næringslivet i regionen har behov for, samt å finne fram til og tiltrekke dei rette kandidatane. Å bidra til tiltak for å halde på dei gode kandidatane i Sunnfjord, er og ei viktig oppgåve,

Rekrutteringsforum Sunnfjord er avhengig av at både det offentlege og det lokale næringslivet involverer seg for å oppnå måla vi har sett oss. Involvering skjer gjennom medlemskap og deltagelse i felles prosjekt, aktivitetar og kampanjar om ein ynskjer det.

Så langt har 19 verksemder slutta seg til prosjektet, men vi ynskjer at enda fleire, både små og store, blir med. Verksemdene i Sunnfjord må trekke i same retning om vi skal lukkast!

“Rekrutteringsforum Sunnfjord har vore ein god sparringpartner i rekrutteringsarbeidet og har også tatt jobben som hodejeger på jakt etter kandidatar vi har hatt på blokka vår. Dette har opna fleire dører for oss og sikra ein god dialog med spennande kandidatar”

– Kenneth Nakken Angedal, Nordic Mining

Kva betyr det å vere medlem?
Gjennom medlemskap i Rekrutteringsforum Sunnfjord bidreg di verksemd til eit viktig prosjekt som jobbar for at næringslivet i heile Sunnfjord har tilgang på den kompetansen dei treng. I tillegg får dykk òg hjelp til eigne rekrutteringsaktivitetar, samt tilgang til rekrutteringsrelaterte kurs og arrangement i regi av forumet.

Utover dette får alle medlemsbedriftene tilgang på ein kompetent prosjektleiar som fyller dagane sine utelukkande med fokus på å tiltrekke, rekruttere og behalde arbeidskraft i regionen. Vår prosjektleiar er ein god sparringpartner og kan bistå i dine rekrutteringsprosessar når du måtte trenge det.

Problemet med tilgang på arbeidskraft er ikkje unikt for Sunnfjord, men løysinga er unik. Saman blir vi drivande gode, og saman skal vi vinne kampen om dei beste kandidatane!

Interessert i å bli medlem, eller å høyre meir om kva vi kan hjelpe deg med? Ta kontakt med prosjektleiar Kathe Arnesen på kathe.arnesen@sunnfjord.no eller tlf. 98 88 36 88. Abonner gjerne også på nyheitsbrevet vår, anten du blir medlem eller ikkje:

Abonner på nyheitsbrev

Ja takk, eg vil motta nyheitsbrev frå Rekrutteringsforum Sunnfjord!