Sunnfjord U40

Å rekruttere tilflyttarar til Sunnfjord er ei viktig oppgåve, men å halde på dei er ei vel så viktig oppgåve. Som eit tiltak i dette arbeidet sette Sunnfjord Utvikling våren 2022 i gang arbeidet med eit nettverk for unge og engasjerte i Sunnfjord kommune.

Nettverket har ved inngangen til 2023 over 400 medlemmar. Formålet er å gjere Sunnfjord til ein kjekkare plass å bu for unge arbeidstakarar. Nettverket skal óg bidra til at fleire ambisiøse unge flyttar til Sunnfjord og blir verande. Dette skal vi oppnå gjennom sosiale og faglege lågterskel-arrangement.

Har du spørsmål til dette prosjektet? Ta kontakt med vår prosjektleiar Sigrid Eikeland

Ung smilende mann omringet av flere mennesker