Sunnfjord Utvikling

Om oss

Sunnfjord Utvikling AS er nærings- og tiltaksapparatet til kommunane og næringslivet i Førde, Gaular, Jølster, Naustdal.
Føremålet vårt er enkelt sagt å bidra til utvikling i Sunnfjord. Vi skal hjelpe nye etablerarar, og vi skal leggje til rette for at eksisterande næringsliv kan utvikle seg vidare og eventuelt skape ny aktivitet. Knoppskyting er viktig, særleg i distrikta, og det skjer som regel i etablerte og kreative næringsmiljø eller selskap. Sunnfjord Utvikling har som mål å vere ein tilretteleggjar med god oversikt over kva som skjer i heile Sogn og Fjordane, på tvers av kommunegrensene. Vi har eit nettverk som næringslivet kan bruke i sitt utviklingsarbeid.

Selskapet er eigd av dei fire kommunane samt næringslivet i området. Styret er samansett av ein representant frå kvar av dei fire kommunane, samt tre representantar frå næringslivet.

StyretVara
John Helge Lunde (styreleiar)Anita Eide Kvamme
Mathias Råheim (nestleiar)Heidi Vallestad
Geir OpsethHeidi Vallestad
Oddmund KlakeggJakob A. Sandal
Olve GrotleBjørn Harald Haugsvær
Håkon MyrvangAnne Britt Øyra
Sissel Bruland GurvinHeidi Vallestad