Sunnfjord Utvikling

Om oss

Sunnfjord Utvikling AS er nærings- og tiltaksapparatet til Sunnfjord kommune og næringslivet i Førde, Gaular, Jølster, Naustdal.
Føremålet vårt er enkelt sagt å bidra til utvikling i Sunnfjord. Vi skal hjelpe nye etablerarar, og vi skal leggje til rette for at eksisterande næringsliv kan utvikle seg vidare og eventuelt skape ny aktivitet. Knoppskyting er viktig, særleg i distrikta, og det skjer som regel i etablerte og kreative næringsmiljø eller selskap. Sunnfjord Utvikling har som mål å vere ein tilretteleggjar med god oversikt over kva som skjer i heile Sogn og Fjordane, på tvers av kommunegrensene. Vi har eit nettverk som næringslivet kan bruke i sitt utviklingsarbeid.

Selskapet er eigd av Sunnfjord kommune samt næringslivet i området. Styret er samansett av representantar frå kommunen, samt tre representantar frå næringslivet.

Styret
John Helge Lunde (styreleiar)
Olve Grotle (nestleiar)
Geir Opseth
Jenny Følling
Gunn Merete Paulsen
Helge Robert Midtbø
Sissel Bruland Gurvin
Vara for næringslivsrepresentantane:
Jan Sunde
Vara for dei kommunale representantane, i nummerert rekkefølgje:
1. Jakob Andre Sandal
2. Steinar Kvame
3. Reidun Støfring