Aktuelt

,

Ny runde med “Praktisk berekraft”, oppstart 26. februar

I samband med «Grøn region Fjordane» arbeider Sunnfjord Utvikling for å bidra til omstilling i det lokale næringslivet. Kurset "Praktisk berekraft" skal bidra til at bedrifter meir effektivt skal kome i gang og lukkast med berekraft i tråd…
Foto: Sverre Hjørnevik
,

Nytt utviklingsprosjekt for landbruksnæringa i Sunnfjord

Foto: Sverre Hjørnevik Sunnfjord Utvikling har i 2024 fått tilskot frå Vestland fylkeskommune og Sparebankstiftinga til å jobbe med å vidareutvikle landbruksnæringa. I dag, meir enn nokon gang, er det viktig å sette fokus på kva…
,

Strategisk næringsplan – høyringsfrist 17. januar

Strategisk næringsplan Sunnfjord kommune 2024–2027 blir lagt ut på høyring med frist for innspel 17. januar 2024. Du finn planen her    
To kvinner diskuterer og smilerNOREC
,

Oppstart av kurset «Praktisk berekraft for små bedrifter»

Målet med kurset er å hjelpe bedrifter til å kome i gang med berekraftsarbeid raskt og effektivt. Kurset vil bidra til bevisstgjering og konkretisering i kva berekraft betyr for di verksemd, slik at det kan vere med å styrke konkurransekrafta. Oppstart…
,

Rekrutteringskonferansen FOLKA

Alle arbeidsgivarar er avhengige av flinke hovud og hender. Men korleis får vi tak i dei og korleis får vi dei til å bli? Vi gir deg ein heil dag med folka i fokus. 25. oktober inviterer vi deg som ønsker ny kunnskap og konkrete råd om…
,

Klart for karrierefestival i Sunnfjord!

Bredda i næringslivet i Sunnfjord er unik, og no er det på tide at arbeidslivet her får sin eigen festival. Det meiner vertfall arbeidsgruppa bak karrierefestivalen Elevate 2023. I samarbeid med Framtidsfylket og Sunnfjord U40 står Rekrutteringsforum…
,

Vekstregionen Sunnfjord – rapport

Fredag 25. mars 2022 var folk, fart og framtid på agendaen då vi lanserte rapporten «Vekstregionen Sunnfjord». Visste du at 24 milliardar kroner er estimert omfang på investeringar i Sunnfjord i perioden 2016 – 2032?  Kva er drivkreftene…
,

Landbrukskonferansen vart ein suksess!

Gjennom Landbrukskonferansen ønskja Sunnfjord kommune, Sunnfjord utvikling og Førde vidaregåande skule å legge til rette for vekst og utvikling i landbruket og tilleggsnæringane. Konferansen samla 108 deltakarar som fekk ein tettpakka dag…
,

Vil du vere med på å bidra til utvikling i Sunnfjord?

Trivast du med å vere der det skjer? Har du erfaring frå forretningsutvikling og vil bidra til at fleire oppstartsbedrifter i vår region lukkast? Då håper vi å høyre frå deg! Som vår nye forretningsviklar/prosjektleiar vil du…
,

Jølster, Naustdal og Gaular! Velkomen til ope informasjonsmøte i Sunnfjord Utvikling!

Sunnfjord Utvikling ønskjer å invitere bedrifter, enkeltpersonar og innbyggjarar, politikarar, organisasjonar og institusjonar til eit ope møte i Jølster, Naustdal og Gaular. Du møter oss her: Jølster - Skei Hotel, måndag 14.…
,

Workshop om kveldsøkonomien i Førde 17. november

Ein svensk rapport viser at dei distriktskommunane som lukkast best med tilflytting og rekruttering, er dei som har ein levande og velfungerande kveldsøkonomi. Her i Sunnfjord jobbar vi kontinuerleg med rekruttering og tilflytting, og meiner…