,

Ny runde med “Praktisk berekraft”, oppstart 26. februar

I samband med «Grøn region Fjordane» arbeider Sunnfjord Utvikling for å bidra til omstilling i det lokale næringslivet. Kurset “Praktisk berekraft” skal bidra til at bedrifter meir effektivt skal kome i gang og lukkast med berekraft i tråd med nye krav og forventningar. Det vil styrke selskapet si konkurransekraft.

Kurset er retta mot dagleg leiar saman med eit par av dei tilsette. Ta gjerne med styreleiar.

 

Tilbakemeldingar frå tidlegare deltakarar:

-Eg likte at det var enkelt, praktisk og effektivt. Det betyr mykje i ein hektisk kvardag!

-Vi sit att med nødvendig kunnskap som vi treng og oversikt som vi mangla.

-Kurset og workshopen motiverte oss! Vi forstår no betre kva berekraft går i.

 

Etter gode tilbakemeldingar frå deltakarane køyrer vi no ein ny runde med modul 1. Dette er gratis for alle som ynskjer å delta. Bedriftene blir invitert til dette grunnleggande kurset som steg ein. Les meir om prosjektet og meld deg på her.