Prosjekt

Tour des Fjords

Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for Tour des Fjords i Sogn og Fjordane og står som lokal arrangør av etappen frå Balestrand til Førde.

Tillitsprosjektet

Saman med 9 andre byregionar frå Noreg, Danmark og Sverige deltekt Sunnfjord i eit forskingsprosjekt i regi av Telemarksforsking som ser på tillit og korleis tillit mellom næringsliv, politikarar og administrasjonen i ein kommune kan være ein drivar for utvikling.

Sunnfjordbyen 2

Saman med 36 andre Byregionar deltek Sunnfjordregionen i Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet.

Jølster 365

Jølster 365 starta opp som eit klyngeprosjekt hausten 2013, der SNU og PwC samla 11 aktivitetstilbydarar og overnattingsbedrifter i Nedre Jølster for å sjå på muligheten for å få samla desse bedriftene i området.

Sunnfjord næringspark, Moskog

Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder.

Engebøprosjektet

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal.

E39 gjennom Sunnfjord

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane.
Foto: David Zadig

Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet

13 bedrifter i kommunane Gaular, Førde og Balestrand har gått i lag i Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet.