Prosjekt

Rekrutteringsforum Sunnfjord

Sunnfjord Utvikling tok i 2019 initiativ til eit prosjekt som skal sørge for at den fantastiske veksten vi har i næringslivet vårt kan halde fram, utan at mangel på arbeidskraft begrensar oss. Gjennom Rekrutteringsforum Sunnfjord samlar…

Invest in Fjordane

Dette prosjektet tek utgangspunkt i at kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Høyanger og Sunnfjord har gått saman om eit kartleggings- og analysearbeid for å avdekke og utfordre moglegheiter og barrierar, for å framstå som ein samla og…
Ung smilende mann omringet av flere menneskerPhotoevent
,

Sunnfjord U40

Å rekruttere tilflyttarar til Sunnfjord er ei vikteg oppgåve, men å halde på dei er ei vel så vikteg oppgåve. Som eit tiltak i dette arbeidet sette Sunnfjord Utvikling våren 2022 i gang arbeidet med eit nettverk for unge og engasjerte…
,

Studentjobb

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Sunnfjord Utvikling jobbar med eit svært spennande prosjekt som vi har kalla Studentjobb. Kort fortalt er målsettinga til Studentjobb å gjere dei tekniske studieretningane…
,

Engebøprosjektet

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal.
,

E39 gjennom Sunnfjord

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane.