Prosjekt

, ,

Rekrutteringsprosjektet er fullfinansiert

Rekrutteringsforum Sunnfjord er klar til lansering i haust. Vi i Sunnfjord skal i fellesskap bli best på kanskje vår viktigaste arbeidsoppgåve framover, rekruttering av arbeidskraft. Det første vi no skal gjere er å tilsette ein rekrutterer…
,

Sunnfjord næringspark, Moskog

Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder.
,

Engebøprosjektet

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal.
,

E39 gjennom Sunnfjord

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane.