Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal. Den viktigaste aktøren er sjølvsagt selskapa Nordic Mining og Nordic Rutile. Engebøprosjektet har eit stort potensiale for heile regionen, heile fylket. Ikkje berre i form av nye arbeidsplassar, men også ringverknader lokalt. Det er snakk om ein stad mellom 150 og 300 arbeidsplassar lokalt/regionalt bygd på naturgitte ressursar. Mineralnæringa har ein sentral posisjon i Norge, men vil få ein meir sentral posisjon på sikt i takt med endringane i oljeindustrien. Vi trur Engebøprosjektet er den vekstimpulsen Sunnfjord treng for å utvikle seg vidare.