Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder. Saman med Førde kommune og Førde tomteselskap har Sunnfjord Utvikling ei rolle i utviklinga av næringsparken. Vi har kontakt med selskap som er interesserte i å etablere seg på Moskog. Først og fremst nye selskap, men også etablerte selskap som treng meir plass for å utvikle seg vidare.

Foto: PWC

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal. Den viktigaste aktøren er sjølvsagt selskapa Nordic Mining og Nordic Rutile. Engebøprosjektet har eit stort potensiale for heile regionen, heile fylket. Ikkje berre i form av nye arbeidsplassar, men også ringverknader lokalt. Det er snakk om ein stad mellom 150 og 300 arbeidsplassar lokalt/regionalt bygd på naturgitte ressursar. Mineralnæringa har ein sentral posisjon i Norge, men vil få ein meir sentral posisjon på sikt i takt med endringane i oljeindustrien. Vi trur Engebøprosjektet er den vekstimpulsen Sunnfjord treng for å utvikle seg vidare.

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane. Leiar i utvalet er fylkesordførar Jenny Følling. Utvalets viktigaste jobb er å sikre framdrift på E39 frå sør mot nord. Dei neste prosjekta som treng planleggings- og oppstartsmidlar i vår region er Lunde-Myrmel i Gaular kommune og E39 forbi Førde frå Storehaug til Vassenden. Fram mot neste NTP blir det jobba bevisst for at E39 gjennom Sogn og Fjordane skal blir prioritert i rekkja av mange vegprosjekt i Norge.