Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane. Leiar i utvalet er fylkesordførar Jenny Følling. Utvalets viktigaste jobb er å sikre framdrift på E39 frå sør mot nord. Dei neste prosjekta som treng planleggings- og oppstartsmidlar i vår region er Lunde-Myrmel i Gaular kommune og E39 forbi Førde frå Storehaug til Vassenden. Fram mot neste NTP blir det jobba bevisst for at E39 gjennom Sogn og Fjordane skal blir prioritert i rekkja av mange vegprosjekt i Norge.