Lova og tilhøyrande forskrift som regulerar kompensasjonsordninga er vedteken, og søknadsportalen er opna.

PwC arrangerte eit webinar den 21. april der ordninga og førebuing til søknadsprosess vart grundig gjennomgått, med gode dømer.

Samanlikna med det som var kjent før ordninga vart godkjent, er det nokre endringar og tillegg, mellom anna knytt til berekninga av kompensasjonen.

Vi oppmodar alle om å sjå webinaret og førebu seg grundig, gjerne i samråd med styret, rekneskapsførar og/eller revisor, før ein sender inn søknad om kompensasjon.

Klikk her for å sjå webinaret

Klikk her for presentasjonen som vart gjennomgått

Klikk her for søknadsportalen for kontantstøtte til bedrifter

 

 

Er du ein gründer med ein god ide?

Kva avgjer om du vil lukkast med ideen din?

I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerar vi og nokre av nabokommunane kurset «Frå ide til marknad»

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

 

Samlinga vert gjennomført digitalt via Teams, påmelding på Innovasjon Norge sine nettsider: Klikk her