Her er det nye styret saman med dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling

Frå venstre: Olve Grotle, Sissel Bruland Gurvin, styreleiar John Helge Lunde, Jenny Følling, dagleg leiar Rolf Sanne-Gundersen, Helge Robert Midtbø, Gunn Merete Paulsen og Geir Opseth