Regjeringa har etablert ei tilskotsordning på 250 millionar kroner til reiselivsnæringa.

Reiselivsbedrifter i Norge kan søke om midlar innan 15. september 2020.

Ein kan søke om inntil 80% tilskot avgrensa oppad til 5 millionar kroner per bedrift.

Meir informasjon om ordninga: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnringen/

Reiselivsnæringa omfattar i denne samanheng sektorane med tilhøyrande næringskodar:

  • overnatting (NACE 55)
  • attraksjon/aktivitet (NACE 90,91 og 93)
  • formidling (NACE 79)
  • transport (NACE 49 (ex 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex 51.22)
  • servering (NACE 56) (der oppleving er ein sentral del av tilbodet)
  • utleige og leasingaktivitet (NACE 77)

Meir informasjon og detaljar kjem.