Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder. Saman med Førde kommune og Førde tomteselskap har Sunnfjord Utvikling ei rolle i utviklinga av næringsparken. Vi har kontakt med selskap som er interesserte i å etablere seg på Moskog. Først og fremst nye selskap, men også etablerte selskap som treng meir plass for å utvikle seg vidare.

Foto: PWC