Referansar

Sunnfjord Utvikling hjelper dei som ønskjer å starte eiga bedrift, men også dei som ønskjer å vidareutvikle bedrifta si. Her er nokre av bedriftene vi har eit godt samarbeid med:

Jølster

Sommarkafe

Her kan du sjå kven som har fått tilskot frå Kommunalt næringsfond 2014 – 2018.