Prosjektarkiv

, ,

Tettstadutviklingsprosjektet - Rapportane er klare

Sunnfjord Utvikling  har saman med PwC kartlagt og analysert fem av tettstadane i nye Sunnfjord kommune; Skei, Vassenden, Sande, Bygstad og Naustdal. Rapportane frå prosjektet er no publisert. Målet med prosjektet har vore å utforme tiltak…
,

Tour des Fjords

Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for Tour des Fjords i Sogn og Fjordane og står som lokal arrangør av etappen frå Balestrand til Førde.
,

Tillitsprosjektet

Saman med 9 andre byregionar frå Noreg, Danmark og Sverige deltekt Sunnfjord i eit forskingsprosjekt i regi av Telemarksforsking som ser på tillit og korleis tillit mellom næringsliv, politikarar og administrasjonen i ein kommune kan være ein drivar for utvikling.
,

Sunnfjordbyen 2

Saman med 36 andre Byregionar deltek Sunnfjordregionen i Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet.
,

Jølster 365

Jølster 365 starta opp som eit klyngeprosjekt hausten 2013, der SNU og PwC samla 11 aktivitetstilbydarar og overnattingsbedrifter i Nedre Jølster for å sjå på muligheten for å få samla desse bedriftene i området.
Foto: David Zadig
,

Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet

13 bedrifter i kommunane Gaular, Førde og Balestrand har gått i lag i Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet.