Brit Siv Fimland Fekk spørsmål om å være med fordi eg har gått mykje på tur i området. Det har vore veldig kjekt å vere med på prosjektet, og det blir spennande å sjå sluttresultatet. Eg er frå Fimland i Naustdal, og har vore aktiv på ski sidan barndommen. Har dei siste åra hatt oppdrag […]

Innovasjon Norge si satsing på kulturnæringar gir deg sjansen til å delta på eit program som er skreddersydd for at DU skal kunne bygge ei lønnsam bedrift av din kreative kompetanse.

Programmet er sentralt i Innovasjon Norges satsing på kulturnæringar og har vore gjennomført meir enn 25 gonger for over 300 deltakarar.

 

Kven passar kurset for?

Bygg bedrift passar for deg som vil leve av kulturprosjektet ditt.
 Om du er i oppstartfasen eller om du har dreve ei stund, og vil bli mer lønnsam.

 

Korleis skape du ei levedyktig bedrift?

Målet er at du lærer korleis du finn og utvikler eit marked for kulturprosjektet ditt, og korleis du arbeider i kvardagen for å skape ei solid og lønnsam bedrift.

Du får arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din, og om korleis du kan involvere kundane i arbeidet med å forbetre produkta dine. Du får også arbeide med korleis du kan styre mål og oppgåver i prosjektet ditt.

 

Når og kor?

Samling 1: Onsdag 25. og torsdag 26. oktober
Samling 2: Onsdag 22. og torsdag 23. november
Dag 1 fra kl 12-18 og dag 2 fra 9-13.
Stad: Samling 1 blir på Gloppen Hotel i Sandane, Nordfjord og samling 2 blir på Kviknes Hotel i Balestrand.

For ein eigenandel på kun kroner 1550.- * (inkl mva), får du:
– 2 overnattinga
– hjelp til å skape vekst i di kulturbedrift
– 2 samlingar, fra lunsj til lunsj
– utvida nettverk / sparring med andre
– arbeidsverktøy for kulturentreprenørar
– boka «Lean Business Planning»,
– lunsj og nettverksmiddag, og
– du får moglegheit til å delta i ei mentorordning for kulturbedrifter.
* Kostnad til reise kjem i tillegg. Overnatting er inkludert.

Les mer om programmet. 

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Jølster kommune har i samarbeid med SNU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål.

Jølster kommune har i samarbeid med SU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål. Naustdal Gjengedal vernområdestyre har gjort vedtak om å støtte prosjektet med 150.000 kroner. Dette gjer at Jølster kommune kan starte opp allereie i år, så fort avtalar med grunneigarar er på plass.
Vi har også søkt om midlar frå Fylkeskommunen (infrastrukturmidlar), Sparebankstiftinga og Jostedalsbreen nasjonalpark. Svar frå dei to første er venta innan utgangen av oktober.

kart_over_p-plassane

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster.

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster og er valt ut i samråd med referansegruppa.
Dei fleste er avhengige av å bruke privat bil for å komme seg på topptur/ski vinterstid, og vil helst parkere i nærleik av der turen startar. Dagens parkeringssituasjon ved populære toppturfjell er allereie utfordrande, og for friluftslivet og grunneigarar er det viktig å få etablert gode parkeringsplassar med informasjon og føreseieleg brøyting.

Du kan også lese om saka hos Firda

Foto: Olav Sægrov