Oppføringer av Solbjørg Grøneng

,

Nye koronatiltak frå regjeringa

Regjeringa la 29. mai fram sin plan for å bidra til Norge kjem godt ut av koronakrisa. Mange av tiltaka som er lagt fram tidlegare vert vidareført, medan nokon blir endra eller fasa ut. I tillegg kjem det til nye tiltak som skal fremje aktivitet og arbeidsplassar. Under finn de informasjon om relevante endringar og […]

,

Folkeuniversitetet tilbyr kortare kurs/kompetansetiltak og utdanningar i bransjetiltakspakkar

Nå har folkeuniversitetene fått midler av Kompetanse Norge til å tilby kortere kurs og eller fagbrev for tre utvalgte bransjer: Reiseliv, frisørnæringen og detalj og faghandelen. Tilbudene er gratis og arbeidsledige og permitterte kan delta: Bransjeprogrammet som Folkeuniversitetet tilbyr er klare til å ta imot deltakere. Det er tre bransjer som nå får tilbud om […]

,

CAMPINGSOMMAREN I SUNNFJORD

Sommaren for campinggjester blir ikkje som den pleier, heller ikkje i Sunnfjord. Men i tråd med smitteverntiltak og ein ny veiledar for campingnæringa, håpar vi alle at mange kjem til å besøka våre campingplassar, hyttegrender og gjestegardar i Sunnfjord. Alle må ta hensyn til dagens situasjon, dette gjeld både vertskap og besøkande. Det betyr mellom […]

,

Korleis bruke kontantstøtteordninga?

Lova og tilhøyrande forskrift som regulerar kompensasjonsordninga er vedteken, og søknadsportalen er opna. PwC arrangerte eit webinar den 21. april der ordninga og førebuing til søknadsprosess vart grundig gjennomgått, med gode dømer. Samanlikna med det som var kjent før ordninga vart godkjent, er det nokre endringar og tillegg, mellom anna knytt til berekninga av kompensasjonen. […]

,

Frå idé til marknad – 13.mai 2020

Er du ein gründer med ein god ide? Kva avgjer om du vil lukkast med ideen din? I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerar vi og nokre av nabokommunane kurset «Frå ide til marknad» Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis […]

,

Covid-19 – Informasjon til næringslivet i Sunnfjord kommune om relevante tiltak – oppdatert 26.05.20

Siste nytt om nye koronatiltak finn du her (29.05.20) Sunnfjord Utvikling ynskjer å vere ein ressurs for å hjelpe næringslivet til å handtere situasjonen som har oppstått. På denne sida vil du finne oppdatert og relevant informasjon knytt til situasjonen. Vi er tilgjengelege på telefon og e-post for dei som ynskjer rådgjeving. Klikk her for […]

,

Webinar 24.03.20: Likviditetsstyring i krisetider

  Vedlagt finn de lenke til presentasjonen frå dagens webinar som var eit samarbeid mellom Sunnfjord Utvikling og PwC: Klikk her Covid-19 har «over natta» endra dei økonomiske utsiktene for mange verksemder frå svært gode til svært utfordrande. Webinaret gir deg praktisk informasjon om korleis di bedrift kan handtere situasjonen. Om de har spørsmål må […]

,

Til alle næringsdrivande i Sunnfjord

Verda har på mange måter stoppa opp på grunn av eit virus. Liv og helse er det viktigaste og derfor har styresmaktene sentralt og lokalt no sett i verk strenge tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. Dette er heilt nødvendig og bra. Men det har fått og vil få store konsekvensar for næringslivet. Allereie […]

,

Avlyst! Vertskapskurs for reiselivs- og handelsnæringa

Saman med Fjordkysten og Måløy Vekst arrangerer Sunnfjord Utvikling Vertskapskurs for reiselivs- og handelsnæringa. Stad:      Thon Hotel Førde Dato:     15. April. Dag 2 (Dato vert fastsett seinare) Pris:       1500,- Inkluderar kursavgift og måltid. Eit godt vertskap er avgjerande for kor vellykka ei oppleving blir. Dette kurset gjer deg i stand til å […]