Oppføringer av Solbjørg Grøneng

,

Ny tilskotsordning for reiselivsnæringa

Regjeringa har etablert ei tilskotsordning på 250 millionar kroner til reiselivsnæringa. Reiselivsbedrifter i Norge kan søke om midlar innan 15. september 2020. Ein kan søke om inntil 80% tilskot avgrensa oppad til 5 millionar kroner per bedrift. Meir informasjon om ordninga: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnringen/ Reiselivsnæringa omfattar i denne samanheng sektorane med tilhøyrande næringskodar: overnatting (NACE 55) attraksjon/aktivitet […]

, ,

Rekrutteringsprosjektet er fullfinansiert

Rekrutteringsforum Sunnfjord er klar til lansering i haust. Vi i Sunnfjord skal i fellesskap bli best på kanskje vår viktigaste arbeidsoppgåve framover, rekruttering av arbeidskraft. Det første vi no skal gjere er å tilsette ein rekrutterer i 100 prosent stilling. Stillinga vil bli lyst ut rett etter sommaren. Vedkommande vil bli tilsett i ein 3-årig […]

,

100iSunnfjord

Vi ynskjer at flest mogleg skal oppleve Sunnfjord og alt vi har å by på. I samarbeid med Rein Design har vi lansert kampanjen «100iSunnfjord». Vi har samla flotte aktivitetar, overnattingsstadar, turar og andre opplevingar du kan finne i Sunnfjord på ei plattform. Via dei sosiale mediekanalane på facebook og instagram vil det jamnleg komme […]

,

Nye koronatiltak frå regjeringa

Regjeringa la 29. mai fram sin plan for å bidra til Norge kjem godt ut av koronakrisa. Mange av tiltaka som er lagt fram tidlegare vert vidareført, medan nokon blir endra eller fasa ut. I tillegg kjem det til nye tiltak som skal fremje aktivitet og arbeidsplassar. Under finn de informasjon om relevante endringar og […]

,

Folkeuniversitetet tilbyr kortare kurs/kompetansetiltak og utdanningar i bransjetiltakspakkar

Nå har folkeuniversitetene fått midler av Kompetanse Norge til å tilby kortere kurs og eller fagbrev for tre utvalgte bransjer: Reiseliv, frisørnæringen og detalj og faghandelen. Tilbudene er gratis og arbeidsledige og permitterte kan delta: Bransjeprogrammet som Folkeuniversitetet tilbyr er klare til å ta imot deltakere. Det er tre bransjer som nå får tilbud om […]

,

CAMPINGSOMMAREN I SUNNFJORD

Sommaren for campinggjester blir ikkje som den pleier, heller ikkje i Sunnfjord. Men i tråd med smitteverntiltak og ein ny veiledar for campingnæringa, håpar vi alle at mange kjem til å besøka våre campingplassar, hyttegrender og gjestegardar i Sunnfjord. Alle må ta hensyn til dagens situasjon, dette gjeld både vertskap og besøkande. Det betyr mellom […]

,

Korleis bruke kontantstøtteordninga?

Lova og tilhøyrande forskrift som regulerar kompensasjonsordninga er vedteken, og søknadsportalen er opna. PwC arrangerte eit webinar den 21. april der ordninga og førebuing til søknadsprosess vart grundig gjennomgått, med gode dømer. Samanlikna med det som var kjent før ordninga vart godkjent, er det nokre endringar og tillegg, mellom anna knytt til berekninga av kompensasjonen. […]

,

Frå idé til marknad – 13.mai 2020

Er du ein gründer med ein god ide? Kva avgjer om du vil lukkast med ideen din? I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerar vi og nokre av nabokommunane kurset «Frå ide til marknad» Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis […]

,

Covid-19 – Informasjon til næringslivet i Sunnfjord kommune om relevante tiltak – oppdatert 26.05.20

Siste nytt om nye koronatiltak finn du her (29.05.20) Sunnfjord Utvikling ynskjer å vere ein ressurs for å hjelpe næringslivet til å handtere situasjonen som har oppstått. På denne sida vil du finne oppdatert og relevant informasjon knytt til situasjonen. Vi er tilgjengelege på telefon og e-post for dei som ynskjer rådgjeving. Klikk her for […]