Oppføringer av Solbjørg Grøneng

,

Studietur Visit Sunnfjord  25 – 26 Mars

Foto: Førdefestivalen, Heidi Hattestein Visit Sunnfjord har gleda av å invitere reiselivsnæringa i Sunnfjord til studietur onsdag 25 til torsdag 26. mars. Turen går til Nordfjord. Formålet med turen er å lære litt om vellukka arrangement og å bygge nettverk internt i næringa i Sunnfjord. Onsdag 25. Mars 09.00 – Avreise Førde 10.00 – Avreise […]

,

Reiselivsstrategi Sunnfjord 2020-2022

Strategien skal gi retning for arbeidet Sunnfjord Utvikling gjer på reiselivsområdet dei neste 3 åra. Strategidokumentet blir fulgt opp av ei tiltaksliste som gir oversikt over det operative arbeidet. Tiltakslista vil bli revidert og oppdatert undervegs i strategiperioden. Vi skal vise fram kvalitetane som fins i Sunnfjord og ta ein posisjon i marknaden som destinasjonen […]

,

Verdiskapande kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

I dag vart det kjent kva slags bedrifter som får til saman 1,25 milliardar kroner frå Forskningsrådet. Totalt kom det inn 352 søknader frå selskap i alle fylke. Sunnfjord Utvikling AS er mellom dei selskapa som får 2,5 millionar kroner til eit prosjekt som har namnet Verdiskapande kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord. Kulturturisme er ein internasjonal […]

,

Julebyen Førde

Vi er ein av fleire aktørar som siste tida har jobbe med dette spenstige prosjektet, som har vist seg i si flotte prakt i mørketida. Det gler oss å sjå det positive engasjementet og den gode omtalen dette samarbeidsprosjektet har fått. Vi anbefalar alle ein spasertur i julebyen og ynskjer alle ei fin førjulstid!