Entries by gurobryn

Norwegian Travel Workshop 2017

Norwegian Travel Workshop (NTW) er den viktigaste møteplassen for norsk reiseliv og blir arrangert i Bergen 24. – 27. april 2017. Kvart år kjem over 300 utanlandske turoperatørar til NTW for å kjøpe norske reiselivsprodukt.

Tour des Fjords

Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for Tour des Fjords i Sogn og Fjordane og står som lokal arrangør av etappen frå Balestrand til Førde.

Tillitsprosjektet

Saman med 9 andre byregionar frå Noreg, Danmark og Sverige deltekt Sunnfjord i eit forskingsprosjekt i regi av Telemarksforsking som ser på tillit og korleis tillit mellom næringsliv, politikarar og administrasjonen i ein kommune kan være ein drivar for utvikling.

Sunnfjordbyen 2

Saman med 36 andre Byregionar deltek Sunnfjordregionen i Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet.

Toppturparkeringsplassar i Jølster

Jølster kommune har i samarbeid med SNU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eit prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål.

Jølster 365

Jølster 365 starta opp som eit klyngeprosjekt hausten 2013, der SNU og PwC samla 11 aktivitetstilbydarar og overnattingsbedrifter i Nedre Jølster for å sjå på muligheten for å få samla desse bedriftene i området.

Sunnfjord næringspark, Moskog

Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder.

Engebøprosjektet

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal.

E39 gjennom Sunnfjord

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane.