Oppføringer av Bente Hauge

,

No kan du lese strategisk næringsplan og seie di meining

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019-2022 er no lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019. Deretter skal planen behandlast i fire kommunestyrer. Trykk på følgande lenker for å komme til planen: Strategisk Næringsplan Handlingsplan Vedlagt lenker til kommunane sine nettsider, om du ønskjer lese meir om behandlinga i forbindelse med utlegging […]

,

Ope møte om ny reiselivsstrategi for Sunnfjord, 1. April

Sunnfjord Utvikling AS skal utarbeide ny reiselivsstrategi for Sunnfjord. I arbeidet med den nye strategien ønskjer vi innspel frå reiselivsnæringa i Sunnfjord. Vi inviterer derfor til ope møte på Thon Hotel Førde den 1. april. Program: 1. Innleiing – Prosess og eigarskap til Strategien 2. Presentasjon av hovudpunkt i reiselivsstrategi for Sunnfjord 3. Diskusjon, innspel […]