Vedlagt finn de lenke til presentasjonen frå dagens webinar som var eit samarbeid mellom Sunnfjord Utvikling og PwC:

Klikk her

Covid-19 har «over natta» endra dei økonomiske utsiktene for mange verksemder frå svært gode til svært utfordrande.

Webinaret gir deg praktisk informasjon om korleis di bedrift kan handtere situasjonen.

Om de har spørsmål må de gjerne ta kontakt, kontaktinformasjon over.