Sunnfjord Utvikling og PwC inviterer til:

Toppmøte i Sunnfjord mellom ordførarkandidatane og leiarar frå næringslivet

Analyse, innsikt, næringslivet sin “marsjordre” til politikarane, diskusjon og lunsj. Alt før kl.12 på ein fredag!

Dato: 29. mars 2019 kl. 09:00 – 12:00
Stad: Larris Scene, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
Målgruppe: For alle interesserte
Pris: Ingen seminaravgift
Servering: Lett servering frå kl 08.30. Lunsj kl.11.00.

Agenda:
• Sunnfjord sin plass i nye Vestland v/Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar Sunnfjord Utvikling
• Næringsanalyse av Sunnfjord v/Jan Flølo, partner PwC
• Innlegg frå næringslivsleiarar: Slik kan politikarane skape dei beste rammevilkåra for næringslivet
• Diskusjon og spørsmål frå salen

29. mars er det 164 dagar til Sunnfjord kommune får sin første ordførar.
Desse kjem! Kjem du?

• Arve Varden – Helse Førde
• Trond Teigene – Sparebanken Sogn og Fjordane
• Geir Espe – Coop Nordvest
• Bodil Kidøy Lunde – Gravdalgruppa
• Andre Sunde – Dvergsdal & Sunde
• Eivind Fonn – Nortura
• Kenneth Nakken – Nordic Mining
• Stian Hårklau – Airlift
• Odd Erik Gullaksen – Scandic Sunnfjord Hotel

• Olve Grotle og Anne Lilleaasen (H)
• Helge Robert Midtbø og Siv Karin Hestad (Ap)
• Atle Hamar og Gunn Merete Paulsen (V)
• Jenny Følling og Oddmund Klakegg (Sp)
• Jakob Andre Sandal og Helge Schei (SV)
• Norunn Lunde Furnes og Bjarte Urnes (KrF)
• Ove Håkonsen (FrP)
• Magnar Falkenstein og Páll Helgi Hannesson (Raudt)

Påmelding til: bente.hauge@sunnfjord.no
Frist: 22. mars 2019