Skatteetaten arrangerer kurs for nye næringsdrivande. Kursa er gratis, og varer omtrent 4 timar. I utgangspunktet er det for nye næringsdrivande, men det er ope også for andre (både folk som vurderer å starte opp og dei som har dreve ei stund). Kursa er delt opp i både ENK og AS, sjølv om det så klart er ein del likskap mellom kursa.

Tema for kurset:
• skatteetaten.no og altinn.no
• rekneskap og bokføring
• forskotsskatt
• skattemelding (sjølvmelding)
• næringsoppgåve og næringsrapport skatt
• frådrag
• meirverdiavgift og mva-melding

Informasjon om kurset, og vidareknapp for påmelding ligg inne her.

Kursdatoar