Maritim Forening inviterer til nettverkssamling og byr på eit variert og innhaldsrikt program. Vi gler oss ekstra mykje over at Teknisk Ukeblad skal spele inn sin podcast “Teknisk sett” frå scena !

Nytt av denne gang er at Forum for grøn energi får ansvar for ein bolk i programmet (dag 2) med fokus på “berekraftig business”. Ved å invitere inn samarbeidspartnarar og spele på andres kompetanse og nettverk, kan vi styrke ein allereie god arena for nettverksbygging.

Vi har satt av ein post i agenda til første mars. Har du noko du meiner vi bør fylle denne med? Send litt informasjon om forslaget ditt til Maria.

Vi håper å sjå mange i Førde 2 og 3 april!
NB: Early Bird – gunstig pris ved påmelding før 1 mars!

Du finn program og påmelding her. 

Skatteetaten arrangerer kurs for nye næringsdrivande. Kursa er gratis, og varer omtrent 4 timar. I utgangspunktet er det for nye næringsdrivande, men det er ope også for andre (både folk som vurderer å starte opp og dei som har dreve ei stund). Kursa er delt opp i både ENK og AS, sjølv om det så klart er ein del likskap mellom kursa.

Tema for kurset:
• skatteetaten.no og altinn.no
• rekneskap og bokføring
• forskotsskatt
• skattemelding (sjølvmelding)
• næringsoppgåve og næringsrapport skatt
• frådrag
• meirverdiavgift og mva-melding

Informasjon om kurset, og vidareknapp for påmelding ligg inne her.

Kursdatoar