Sunnfjord Utvikling får 250.000 kr til prosjekt Vinterturisme i Jølster

Stor takk til Sparebanken Vest for gåva på kr. 250.000 som vi mottok under næringskvelden i Førde. Gåva skal brukast på prosjekt Vinterturisme Jølster, målet til prosjektet er å auke verdiskapinga knytt til vinterturisme.

Rolf Sanne-Gundersen får sjekken frå Ragnhild Janbu Fresvik, Sparebanken Vest.

Hello